Belgiek

Mobiele cultuurzaal

De Belgiek is een oud lunapark dat werd omgebouwd tot een nieuwe culturele ontmoetingsplek voor de Brugse buurten.  De zaal wordt een nieuwe laagdrempelige, culturele ontmoetingsplek voor Bruggelingen. De Belgiek kan worden ingezet als feestzaal, volkscafé, exporuimte, tijdelijke ontmoetingsplek, theaterzaal, muziekzaal. 

 

Hoe ziet een Belgiekweekend ism Brugse Buurtcomités eruit?

De Belgiek komt telkens in de wijk van donderdag (opbouw) tot maandag (afbouw).   Muziekcafé Belgiek wordt op vrijdagavond  door het Belgiekteam (Brugge Plus) voorzien als vast onderdeel, dan is iedereen uit de buurt én daarbuiten welkom voor een gezellige babbel en een glaasje. Er wordt telkens een concert geprogrammeerd om 21u. Op zaterdag en zondag voorzien de buurtcomités, verenigingen of scholen zelf in onderlinge samenwerking de programmatie. 

Hoe krijg je de Belgiek naar je wijk: De spelregels 

1/ Het gebruik van de Belgiek is gratis voor de Brugse Buurtcomités.  De aanvragende Brugse Buurtcomités komen in aanmerking om te genieten van de buurtcheques van de Stad Brugge. Meer info: https://www.brugse-buurten.be/ 

2/ In 2018 kunnen in totaal 17 weekends worden gekozen. Comités kunnen kiezen uit 2 periodes: weekends tussen 20 april – 16 juli 2018 en de weekends tussen 14 sept – 5 november 2018. Gelieve 2 voorkeuren te geven bij kandidatuurstelling voor het geval dat er meerdere kandidaturen zijn op 1 weekend. 

3/ Een Brugs Buurtcomité werkt samen met 1 ander buurtcomité, een socio-culturele vereniging of een school uit dezelfde omgeving, deze samenwerking verzorgt de programmatie op zaterdag én zondag. 

4/ Een Belgiek-plaatsing in een wijk / gemeente kost de gemeenschap een flinke duit geld. Net daarom wordt de Belgiek niet uitgeleend als ‘onderdak’ van het jaarlijkse buurtfeest. Een nauwe samenwerking en een programmatie mooi verspreid over de zaterdag en de zondag én voor een divers publiek is een must. 

5/ Met het Belgiekteam (Brugge Plus) zijn er minimum 2 overlegmomenten voorzien met alle betrokken partners. Op de agenda zowel inhoudelijke als praktische ondersteuning.  

Inhoudelijk: Met 2 comités samenwerken, hoe doe je dat? Wat kun je behalve ‘een buurtfeest’ organiseren in de Belgiek? Ter inspiratie: een muziekquiz, volksdessertbuffet met desserts uit de buurt, ruilnamiddag, foto-expo, naaiatelier, volksspelen, open podium voor muzikanten uit de buurt, expo van verzamelaars of kunstenaars uit de buurt, samen koken gevolgd door proeverij, kinderfuif,.

Praktisch: Wat is een goeie locatie voor de Belgiek? Hoeveel mensen kunnen in de Belgiek? 

6/ Er mag geen ingangsgeld worden gevraagd. Er worden geen initiatieven van commerciële aard opgezet of gekoppeld aan Belgiek. Verkoop van drank en eten zijn enkel ten voordele van de organiserende buurtcomités/verenigingen én aan democratische prijzen

7/ Iedereen zorgt voor de Belgiek als een ‘goeie huisvader’. Alle gebruikers moeten de Belgiek in dezelfde toestand teruggeven als ze het gekregen hebben. Eventuele schade wordt verhaald via de verzekering van de gebruiker. Opslag van dure materialen wordt afgeraden. Er worden in geen enkel geval brandbare, ontplofbare of gasvormende materialen gebruikt in Belgiek. Hieronder vallen vuurwerk, fonduestellen, gasbranders, terrasbranders, …Er geldt ook een algemeen rookverbod.

8/ Het muziekcafé op vrijdagavond met eventuele optredens of andere activiteiten wordt opgenomen in de communicatie (affiches, flyers, sociale media, …) van het Belgiek-weekend. De buurtcomités laten tijdig weten wanneer de laatste hand wordt gelegd aan het drukwerk, zodanig dat het Muziekcafé op vrijdag ook kan mee genomen worden in het drukwerk. 

9/ De verplichte vergunningsaanvragen én bewonersbrieven worden aangevraagd via Brugge Plus, niet via de buurtcomités. Dit om communicatie-redenen.

10/ zorg voor ten minste 1 persoon die tijdens het belgiekweekend de technische werking kan opvolgen.

 

Hoe aanvragen?

Kandidaturen voor 2018 kunnen via mail naar stef.de.blieck@bruggeplus.be

Op deze kandidatuur moeten volgende zaken duidelijk vermeld worden:  

  • Namen van minimum 2 samenwerkende Brugse Buurtcomités / verenigingen.
  • Namen, mailadressen, telefoonnummers en adressen van één contactperson van elke meewerkende aanvrager. 
  • Werkgebied (deelgemeente, straat, ..) van de aanvragers. Aantal postbussen.
  • 2 voorkeurdata binnen de aangegeven periode.
  • Programma-voorstellen (of thematiek) voor zaterdag en zondag in grote lijnen.

Kandidatuur moet ten laatste via mail op 15 februari 2018 zijn doorgegeven. 

We zijn benieuwd naar jullie kandidaturen. Het spreekt voor zich dat de Belgiek opnieuw voor een hele reeks fantastische momenten zal zorgen in Brugse deelgemeenten. We kijken er samen met u, organiserende comités, alvast naar uit!

 

CONTACT : 

Stef De Blieck |  Culturele wijkwerking Brugge Plus |  stef.de.blieck@bruggeplus.be

Belgiek is een project van vzw Brugge Plus in samenwerking met  Koevoet  en Dienst Preventie Stad Brugge.


 

De Belgiek is een organisatie van Brugge Plus en maakt samen met Uitwijken deel uit van de cel culturele wijkwerking die cultuur tot in de achtertuin van de bewoners brengt.