Belgiek

Mobiele cultuurzaal

De Belgiek is een oud lunapark dat werd omgebouwd tot een nieuwe culturele ontmoetingsplek voor de Brugse buurten.  De zaal wordt een nieuwe laagdrempelige, culturele ontmoetingsplek voor Bruggelingen. De Belgiek kan worden ingezet als feestzaal, volkscafé, exporuimte, tijdelijke ontmoetingsplek, theaterzaal, muziekzaal. 

De Belgiek is een ‘mobiele cultuurzaal’  die aan alle Brugse buurtcomités ter beschikking  gesteld wordt. De zaal dient om lokaal ontmoeting via cultuurbeleving te stimuleren tussen  bewoners én tussen buurtcomités. Ze kan worden ingezet als feestzaal, volkscafé,  exporuimte, tijdelijke ontmoetingsplek, theaterzaal, muziekzaal en alle activiteiten die tot  gemeenschapsvorming leiden: Iedereen moet er zich welkom voelen. De Belgiek komt  telkens in de wijk van donderdag tot maandag. 

'Belgiek Volkscafé op Tournee' wordt op vrijdagavond  door het Belgiekteam voorzien als vast onderdeel,  dan is iedereen vanuit de buurt én daarbuiten welkom voor een gezellige babbel en een  glaasje.

Op zaterdag en zondag voorzien de buurtcomités zelf de programmatie. We staan open voor  alle voorstellen, maar we geven ook graag advies rond organisatie en allerlei inspirerende  activiteiten die kunnen dienen als leidraad voor de programmatie.  Ter inspiratie:  Muziekquiz, volksdessertbuffet met desserts uit de buurt, geefnamiddag, foto-expo,  naaiatelier, volksspelen, open podium voor muzikanten uit de buurt, expo van verzamelaars  of kunstenaars uit de buurt, Sherborne voor kinderen met ouders, samen koken gevolgd  door proeverij,  …. Ga als samenwerkende comités ook de uitdaging aanom een Belgiek-weekend te zien als een activiteit los  van het jaarlijkse zomerfeest.

Hoe kan je de Belgiek naar je wijk laten komen? 

De Belgiek is gratis voor alle Brugse buurt- en straatcomités. Bij kandidatuurstelling dient er  wel rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

> De aanvragende buurtcomités komen in aanmerking om te genieten van de  buurtcheques van de Stad Brugge. www.brugge.be/buurtcheques

> Er wordt samengewerkt met minimum 2 buurtcomités uit dezelfde omgeving, de  comités verzorgen samen de programmatie. Bij uitbreiding worden samenwerkingen  met socio-culturele verenigingen, scholen en meer dan 2 buurtcomités  aangemoedigd. 

> In 2017 kunnen in totaal 10 weekends worden gekozen. Comités kunnen kiezen uit 2  periodes: weekends tussen 14 april en 17 juli 2017 en de weekends tussen 15september en 16 oktober 2017. Gelieve 2 voorkeuren te geven bijje aanvraag.

> Op vrijdagavond organiseert het Belgiekteam het volkscafé. Op zaterdag en zondag  (zondag tot max 18u) voorzien de buurtcomités een programma. 

> Er zijn minimum 2 overlegmomenten met alle betrokken partners: afgevaardigden uit  minimum 2 buurtcomités, eventuele verenigingen of scholen en het Belgiekteam.  Locatie en datum van het belgiekweekend wordt bepaald na overleg.  

Op overleg 1 worden  mogelijke locaties voor de Belgiek bezocht en worden data en activiteiten overlopen. 

Overleg 2 dient om alle praktische zaken af te spreken en een gentlemen's- agreement te ondertekenen. Een overeenkomst tussen alle partijen.

* de uitgebreide INFO-bundel met het gentlemen's agreement, de Technische fiche en werking vind je op HIER *

Kandidatuur indienen

De buurtcomités kunnen hun kandidatuur indienen  ten laatste op dinsdag  21 februari 2017 via onderstaand formulier . Daarna vindt de selectie plaats  op basis van samenwerkingen en spreiding over grondgebied Brugge.

 

De Belgiek is een project van Brugge Plus en Preventiedienst Stad Brugge.  Het ‘Belgiekteam’ zijn Stef De Blieck stef.de.blieck@bruggeplus.be 050/45 5009 en Marec  Zeghers van de cel Culturele wijkwerking van Brugge Plus.

CONTACT : 

Stef De Blieck |  Culturele wijkwerking Brugge Plus |  stef.de.blieck@bruggeplus.be

Belgiek is een project van vzw Brugge Plus in samenwerking met  Koevoet  en Dienst Preventie Stad Brugge.


 

De Belgiek is een organisatie van Brugge Plus en maakt samen met Uitwijken deel uit van de cel culturele wijkwerking die cultuur tot in de achtertuin van de bewoners brengt.